Vapenlagar i Sverige

Sverige har genom åren varit ett land där vi generellt sett har haft en konservativ hållning när det kommer till vapen, användningen av vapen och vapenlagar. Användandet av vapen hålls främst till syften som jakt och för polisarbete. Om man tar en titt på de vapenlagar som finns i Sverige ser vi att de inte har behövt ändras så mycket de senaste åren, tack vare en allmänt låg grad av användande. Här ser vi över grunderna i svensk vapenlag och jämför dem kort med ett annat land som har en annan inställning till vapen.

USA har en grundlag som ger medborgarna rätt att äga vapen Vapenlagar i USA är relativt liberala

Vapenlagar för allas säkerhet

I Sverige har vi två huvudsakliga vapenlagar kring detta; vapenlagen och knivlagen. Det är i de allra flesta fall helt förbjudet för privatpersoner att bära dessa typer av vapen, eller andra vapen som kan klassas som farliga. För att bära dessa krävs det en speciell vapenlicens som bara kan utfärdas av den svenska polisen. Om man vill gå in på detaljer kan man vända sig till ytterligare föreskrifter som finns i vapenlagen. Om man ska transportera ett vapen på allmän plats måste det vara oladdat, säkrat och nerpackat.

Det är till och med så att icke-dödliga vapen, som till exempel tårgas-spray, normalt ses som totalt förbjudna för privatpersoner. Dock kan man få tillstånd av polisen. Polisen är dock väldigt restriktiva med dessa typer av tillstånd och man måste kunna bevisa att man har ett speciellt behov för dessa typer av skydd. Detta har skapat en allmän samhällsdebatt i Sverige angående vapenlagar, då föremål som spray i de flesta fall används i självförsvar. Därför borde det enligt många vara en mänsklig rättighet att få bära det.

En jämförelse mellan Sverige och USA

Som du vet är vårt förlovade land i väst, USA, väldigt liberalt när det kommer till vapenlagar och den allmänna användningen av olika typer av dödliga vapen. Det vanligaste argumentet för denna filosofi är att alla ska kunna försvara sig själva. Många hänvisar till den amerikanska grundlagens andra författningstillägg från 1791 som säger att alla har rätt att inneha vapen. Dock måste man vara medborgare och leva upp till vissa staters ålderskriterier. I USA finns världens högsta nivå av vapenrelaterat våld.

Om man jämför inställningen till vapen med vårt kära hemland Sverige, ser vi att vi har en av de lägsta nivåerna i världen när det kommer till vapenrelaterat våld och dödsskjutningar. Enligt experter är detta knappast en slump. I Sverige finns nämligen ingen individuell rätt att ha vapen inskriven i en grundlag, men för att få ha ett vapen i Sverige måste du precis som i USA vara tidigare ostraffad. I Sverige säger vapenlagar att allmän 18-årsgräns gäller och många vapen kräver jaktlicens.

Vapenlagar i framtiden

Kommer vi se några stora förändringar när det kommer till vapenlagar i Sverige eller USA? Förmodligen inte och i alla fall inte inom de närmaste året. Den amerikanska grundlagen är väldigt svår, för att inte säga näst intill omöjlig, att ändra. Det är nämligen så att tre fjärdedelar av alla amerikanska delstater tillsammans med stora delar av kongressen måste rösta för en sådan ändring. I Sverige är det ett fall för högsta domstolen och det är inte mycket i vårt samhälle som talar för en ändring här.